Kontakt

Adresa: Avde Hume 9

E-mail: urmcd.sarajevo@gmail.com

Izvršni direktor: Haris Dedović

dedovicharis@gmail.com

+387 33 84 30 55